Rrk (Regionala rapportkommittén)

[Brudand] (Aix sponsa) [1, 2]

Samtliga kända fynd:

1967 1 ex. (hane) fångades på Krutudden, Norrtälje kommun, i november och transporterades därefter till Svandammen, Uppsala, där den observerades 6-14/11 (Lrk arkiv)
2001 1 ex. (hane) Kungsängsbron, Fyrisån, Uppsala 6/4 - fågeln låg i ån tillsammans med en hane mandarinand... (FiU 29 (2): 18)
2002 1 ex. (hane) Lillsjön vid Lindholmens gård, Vallentuna 14/4 (FiSt 32 (3): 26)


Kommentarer:
Självfallet parkrymlingar.

                                                                                                                    Åter...