Rrk (Regionala rapportkommittén)

Kaprostand (Tadorna cana) [0, 2]

Samtliga kända fynd:

1974 1 ex. (hane) funnen död vid Rimbo reningsverk 4/10 (Lrk arkiv)
1974 1 ex. (hane) Kundbysjön, Rimbo 21-28/10 (Lrk arkiv)


Kommentarer:
Utan tvivel förrymda ur fångenskap. Häckfågel i Sydafrika.

                                                                                                                    Åter...