Rrk (Regionala rapportkommittén)

Rödhalsad gås (Branta ruficollis) [0, 4]

Samtliga kända fynd:

1979 1 ex. rastade vid Svenska Högarna tillsammans med 70 vitkindade gäss 17/10 (VF 40: 59; Granberg 1980)
1996 1 ex. in från SO Skatudden 28/9 (FiU 24 (2): 14)
2003 2 ex. sträckande Horssten, Värmdö 21/5 (FiSt 33 (3): 22)


Kommentarer:

1999 1 ad. Ledskärsområdet (ringmärkt och i sällskap med gråsgäss) 23-25/5 - bedöms som förrymd ur fångeskap (FiU 27 (2): 17).
På Zoologiska muséet i Uppsala finns en monterad adult hane, död i Uppsala november 1973. Denna fågel härstammar från närbelägen fågelpark.

                                                                                                                    Åter...