Rrk (Regionala rapportkommittén)

[Kanadagås] (Branta canadensis minima) [0, 2]

Samtliga kända fynd:

1992 1 ex. observerades på Stockholms ström 19/1 (FiSt 22: 115)
1998 1 ex. rastade vid Brunnsta, Kulla 1/3 (FiU 26 (2): 16)


Kommentarer:
1996 1 ex. "ovanligt liten" kanadagås i sällskap med vanliga kanadagäss, Ekoln utanför Krusenberg söder om Uppsala 23/10. Sannolikt minima, men det finns flera småvuxna raser (t.ex. paravipes och taverni) som inte helt kan uteslutas (FiU 24 (2): 13-14).

I fågelrapporten för Upplands RO 2004 (FiU 32 (3): 13) finns ett fynd av kanadagås av rasen occidentalis publicerat. Detta fynd har vid senare eftertanke inte ansetts som helt säkert.

                                                                                                                    Åter...