Rrk (Regionala rapportkommittén)

[Snögås] (Anser caerulescens) [0, 73 fynd]

Samtliga kända fynd:

1979 1 ex. Björkö, Mälaren 7/8. Troligen samma fågel sågs vid Bro 27/10-15/11 (FiSt 9: 6)
1979 1 ex. Bålsta sept.-nov. (FiU 7: 62)
1980 7 ex. mot S Tämnaren 16/5 (FiU 8: 67)
1980 1 ex. S Grillby 18-20/9 (FiU 8: 67)
1981 1 ex. Alstasjön, Biskops-Kulla 5-9/4 (FiU 9: 54)
1981 2 ex. mot O Riddersholm, Rådmansö 3/5 (FiU 9: 54)
1981 1 ex. Ekoln - Övre Föret, Uppsala 20/8-20/9 (FiU 9: 54)
1982 1 ex. Ledskär 6/5 (FiU 10: 94)
1982 1 ex. Fysingen aug.-okt. (FiSt 12: 14)
1983 1 ex. Fysingen aug.-sept. (FiSt 13: 71)
1983 1 ex. Tursboviken, Holm 9/10 (FiU 11: 109)
1983 1 ex. Uppsala 23/10-9/11 (FiU 11: 109)
1983 1 ex. Vendelsjön 29/10 (FiU 11: 109)
1984 1 ex. Adelsö 22-29/4 (Lrk Sthlm arkiv)
1984 1 ex. Bro 19/8 (Lrk Sthlm arkiv
1984 1 ex. Fysingen 1-15/9 (Lrk Sthlm arkiv)
1985 2 ex. Adelsö kyrka 3-4/5 (FiSt 15: 131)
1985 2 ex. 1 par häckade på Lilla Hallstaskär, väster om Adelsö, där bo med ägg påträffades (Åke Andersson, muntl. Häckningen är felaktigt förd till Södermanland i SOF. 1990.)
1985 1 ex. Vällingby 19/10 (FiSt 15: 131)
1986 1 ex. mot NO Ledskär 2/5 (FiU 14: 138)
1986 1 ex. Hargsviken 5/10 (FiU 14: 138)
1988 3 ex. mot N Vallentunasjön 15/4 (FiSt 18: 92)
1988 1 ex. Dalbyviken 2/5 (FiU 17: 148)
1988 1 ex. Hjälstaviken 3-12/5 (FiU 17: 148)
1989 1 ex. mot N Ulvsundasjön 19/4 (FiSt 19: 116)
1989 1 ex. Hjälstaviken 20.8-26/9 (FiU 17: 148)
1990 1 ex. Hjälstaviken 12.8-4/11 (FiU 18: 212)
1990 3 ex. Hargsviken, Harg 3-8/9 (FiU 18: 212)
1990 1 ex. Tämnaren 18/9-3/11 (FiU 18: 212)
1991 1 ex. Angarn 24-27/3 (FiSt 21: 94)
1991 1 ex. Ledskär 18/5 (FiU 19: 180)
1991 1 ex. mot S Björn 25/9 (FiU 19: 180)
1992 4 ex. Gimo 25/3 (FiU 20: 135)
1992 3 ex. Hargsviken 2/5 (FiU 20: 135)
1992 1 ex. av blå fas Björkö/Birka 17/5 (FiSt 22: 95)
1992 2 ex. Hargsviken 30/5 (FiU 20: 135)
1992 1 ex. (ad.) Ledskär 14-15.8 (FiU 20: 135)
1992 2 ex. överflygande Väsby, Vänge 19/9 (FiU 20: 135)
1992 1 ex. Ledskär 26-27/9 (FiU 20: 135)
1992 1 ex. Barkarby flygfält, Järfälla 27-30/9 (FiSt 22: 95)
1992 1 ex. Gorran, Holm 5/10 (FiU 20: 135)
1992 3 ex. 1 ex. Hjälstaviken 22-30/8, som mest 3 ex. 6/9-4/10 resp. 2 ex. 6-24/10 (FiU 20: 135)
1993 1 ex. Säbysjön, Järvafältet 4-9/4 (FiSt 24, nr. 1)
1993 4 ex. Hjälstaviken 14/4 (FiU 21: 143)
1993 2 ex. överflygande Lillbyasjön, Film 24/4 (FiU 21: 143)
1993 2 ex. Fågelsundet, Hållnäs 25/4 (FiU 21: 143)
1993 2 ex. Angarnsjöängen 25-26/4 (FiSt 24, nr. 1)
1993 2 ex. Hjälstaviken 5/9-17/10 (FiU 21: 143)
1993 6 ex. stationära vid Lötsjön-Råstasjön, Solna-Sundbyberg t.o.m. 2/10. Därtill ytterligare 1 ex. på samma lokal, men som även sågs vid Lovö och Kärsö i Mälaren samt vid Ängbybadet, Bromma (FiSt 24, nr. 1)
1994 6 ex. stationära vid Lötsjön, Sundbyberg. Ytterligare 1 ex. uppehöll sig en stor del av året vid samma sjö, men sågs även vid Kärsö och Lovö samt vid Ängbybadet (FiSt 25: 55)
1994 1 ex. Angarnsjöängen 3/4 (FiSt 25: 55)
1994 1 ex. Tämnaren 22-25/9 (FiU 22: 120)
1994 1 ex. (ad.) Hjälstaviken 25-29/9 (FiU 22: 120)
1994 7 ex. (7 ad + flera ungkullar) Harg under hösten (från närbeläget hägn) (FiU 22: 120)
1995 2 ex. rastade med vitkindade gäss vid Angarnsjöängen 25-31/3 samt 9/4. Därtill sågs som mest 5 hybrider snögås x vitkindad gås (FiSt 25: 220)
1995 8 ex. Hargsviken, Harg 28/8 (FiU 23 (3): 16)
1995 1 ex. (ad.) Hjälstaviken 2/9-9/10 (FiU 23 (3): 16)
1995 4 ex. tillsammans med ett 15-tal vitkindade gäss samt minst 6 hybrider snögås x vitkindad gås, vid Bredsands badplats SO om Enköping i slutet av sept. (FiU 23 (3): 17)
1996 1 ex. (ad. - omärkt) Hjälstaviken 2-11/4 sedan Övre Föret 12-16/4 (FiU 24 (2): 13)
1996 1 ex. Hargsviken 5/5 (FiU 24 (2): 13)
1996 3 ex. Hargsviken 11/8 (FiU 24 (2): 13)
1996 3 ex. (ad. - omärkta) Hjälstaviken 30/8-19/10 (FiU 24 (2): 13)
1997 1 ex. Drottningholmsparken 22/3 (FiSt 27 (4): 10)
1998 1 ex. Hjälstaviken 1/9-29/10 (FiU 26 (2): 16)
1999 1 ex. Drottningholm, Ekerö 18/9 (FiSt 29 (3): 15)
1999 3 ex. vit fas mot SSO över Älgkärrstippen, Järvafältet 25/9 (FiSt 29 (3): 15)
2000 3 ex. str. förbi "Brukets skidbacke" (Älgkärrstippen?) 4/9, trol. samma ex. som vid Lötsjön  (FiSt 30 (3): 22)
2001 3 ex. har "som vanligt" ingått i fågelsamlingen vid Lötsjön/Råstasjön, trol. dessa sedda str. förbi Älgkärrstippen, Järvafältet 8/9 och sedan rastande Bro gård, Upplands-Bro 15/9 (FiSt 31 (3): 29-30)
2002 3 ex. De tre tama snögässen vid Lötsjön har också setts under hela årtet. (FiSt 32 (3): 24)
2002 4 ex. (2 ad. + 4 juv.) mot S Skarholmen, Uppsala 3/11 (FiU 30 (2): 18)
2003 3 ex. rastade Skärplinge 26/3 (FiU 31 (2): 12)
2004 2 ex. Sund, Österlövsta någon gång i mars (FiU 32 (3): 12)
2004 1 ex. (mörk fas) Kärven 24/10 (FiU 32 (3): 12)


                                                                                                                    Åter...