Rrk (Regionala rapportkommittén)

[Stripgås] (Anser indicus) [0, 35]

Samtliga kända fynd:

1980 2 ex. Kungsängen, Uppsala 5/5 (FiU 8: 67)
1981 2 ex. Ledskär, Österlövsta 16-23/5 (FiU 9: 54)
1982 1 ex. Hjälstaviken 19/9-3/10 (FiU 10: 94)
1985 1 ex. Vendelsjön 5-6/5 (FiU 13: 142)
1986 1 ex. (ringmärkt) Övre Föret 2-3/4 (FiU 14: 139)
1989 1 ex. Ledskär 13/5-2/6 och 24/6 (FiU 17: 148)
1990 1 ex. Ledskär 30/5 (FiU 18: 212)
1992 1 ex. (ad.) Hjälstaviken 30/8-4/10 (FiU 20: 135)
1996 1 ex. Hjälstaviken 20/6-20/10 (FiU 24 (2): 13)
1998 1 ex. Hjälstaviken 28/3 (FiU 26 (2): 16)
1998 2 ex. 1 ex. Hjälstaviken 1/8-29/10, 2 ex. tillfälligt 20/9 (FiU 26 (2): 16)
1999 1 ex. först Helgasjön, Vallentuna 3/4 sedan Angarnsjöängen 4-11/4 (FiSt 29 (3): 15)
1999 1 ex. mot N Rörvik, Roslags-Bro 5/4 (FiU 27 (2): 16)
2000 1 ex. Hjälstaviken 16/4 (FiU 28 (2): 17)
2000 1 ex. Ledskär 10/6 (FiU 28 (2): 17)
2000 1 ex. Hjälstaviken 17/6-18/9 (FiU 28 (2): 17)
2001 1 ex. Hjälstaviken 1-15/9 (FiU 29 (2): 16)
2001 1 ex. Ekoparken 14/5-22/8 (FiSt 31 (3): 29)
2001 1 ex. Östra Ryds kyrka, Kyrkfjärden, Österåker 30/8 (FiSt 31 (3): 29)
2001 1 ex. Edsviken, Sollentuna 13/10 och sedan Lötsjön 19/10-1/11 (FiSt 31 (3): 29)
2002 2 ex. Marbäck, Harbo 23/3 (FiU 30 (2): 18)
2002 1 ex. rastade Södra Djurgården, Ekoparken 18/6-6/8 (FiSt 32 (3): 23-24)
2002 1 ex. Hjälstaviken 3/7-10/10 (FiU 30 (2): 18)
2002 1 ex. (ad.) Kyrkfjärden, Österåker 20-22/8 (FiSt 32 (3): 23-24)
2002 1 ex. rastade Fysingen 15/9, trol. samma ex. rastade Edsbergs slott, Sollentuna 17/9, trol. samma ex. (ad.) rastade Mastområdet, Lovön 20/9 och trol. samma ex. rastade Broängarna 28/9 (FiSt 32 (3): 23-24)
2002 1 ex. Ledskär 28/9 (FiU 30 (2): 18)
2002 1 ex. Tämnaren, Östervåla 10/10 (FiU 30 (2): 18)
2003 2 ex. (max) Hjälstaviken 1 ex. 14-30/9 samt 2 ex. från och till fram till 17/10 (FiU 31 (2): 12)
2004 3 ex. 2 ad. Sjö, Holm 9/9 och samma Hjälstaviken 9-30/9. Tillfälligt 3 ex. på den senare lokalen 12 och 21/9. Trol samma två vid Enköping 3/10 (FiU 32 (3): 12)

Kommentarer:
1998-fynden bedöms totalt som 2 ex.

                                                                                                                    Åter...