Rrk (Regionala rapportkommittén)

Bläsgås "Grönländsk bläsgås" (Anser albifrons flavirostris) [0, 3]

Samtliga kända fynd:

1990 3 ex. (trol. 2K-fåglar) Hjälstaviken 1/5 (VF 51 (7-8): 19, FiU 19: 179)


                                                                                                                    Åter...