Rrk (Regionala rapportkommittén)

Sädgås "Tundrasädgås" (Anser fabalis rossicus) [0, >111]

Samtliga kända fynd:

1979 2 ex. Lidingö i september (FiSt 29 (3): 14)
1990 3 ex. Landsberga, Biskops-Kulla 30/3 (FiU 18: 209)
1991 1 ex. Hargsviken, Harg 3/5 (FiU 19: 177)
1991 1 ex. Ledskärsviken 28/5-3/6 (FiU 19: 177)
1995 3 ex. strax N Härnevi kyrka 11/4 (FiU 23 (3): 14)
1995 1 ex. Vånsjö, Torstuna 13/4 (FiU 23 (3): 14)
1995 1 ex. NO St. Bärby, Giresta 15/4 (FiU 23 (3): 14)
1995 2 ex. Ryda Kungsgård, Nysätra 16/4 (FiU 23 (3): 14)
1995 1 ex. V Lena kyrka 17/4 (FiU 23 (3): 14)
1995 1 ex. Ledskär 8/10 (FiU 23 (3): 14)
1996 1 ex. rastade Hjälstaviken 29/4 (FiU 24 (2): 11)
1997 1 ex. Viby gård, Harbo 12/4 (FiU (25 (2): 12)
1998 1 ex. Ledskär 30/3 resp. 10-11/4 (FiU 26 (2): 14)
1998 1 ex. (minst) Vendelsjön 10-13/4 (FiU 26 (2): 14)
1998 1 ex. Landsberga 12/4 (FiU 26 (2): 14)
1998 4 ex. Ledskär 7/5 (FiU 26 (2): 14)
1998 1 ex. Kärringkobbarna, S Runmanrö 27/5 (FiSt 28 (3): 23)
1999 1 ex. Angarnsjöängen 22-24/3 (FiSt 29 (3): 14)
1999 2 ex. Angarnsjöängen 14/4 (FiSt 29 (3): 14)
1999 1 ex. Hjälstaviken 10-26/5 (FiU 27 (2): 13)
1999 2 ex. Hjälstaviken 3/10 (FiU 27 (2): 13)
2000 3 ex. Vendelsjön 20/3 (FiU 28 (2): 14)
2000 1 ex. Hållen, Västland  23/4 (FiU 28 (2): 14)
2000 2 ex. Svartsjöviken, Ekerö 29/11 (FiSt 30 (3): 20)
2000 2 ex. (minst) Vida gård, Harbo 3-15/12 (FiU 28 (2): 14)
2000 1 ex. S Mjölsta, Fasterna 16/12 (FiU 28 (2): 14)
2000 1 ex. Angarnsjöängen 16/12 (FiSt 30 (3): 20)
2001 3 ex. (max) Hjälstaviken 21-28/1 (FiU 29 (2): 13-14)
2001 1 ex. Sjölunda, Tämnaren 8/4 (FiU 29 (2): 13-14)
2001 2 ex. Berga/Nyckelholmen, Harbo 8/4 (FiU 30 (2): 15)
2001 1 ex. Ledskär 21/4 (FiU 29 (2): 13-14)
2001 3 ex. Ledskär 9-12/10 (FiU 29 (2): 13-14)
2001 1 ex. Hjälstaviken 28/10 (FiU 29 (2): 13-14)
2002 2 ex. rastade Angarnsjöängen 28/3 (FiSt 32 (3): 23)
2002 1 ex. Landsberga 2/4 (FiU 30 (2): 15)
2002 1 ex. S Harbo 14/4 (FiU 30 (2): 15)
2002 13 ex. (max) Hjälstaområdet 30/4-5/5 (FiU 30 (2): 15)
2002 1 ex. Ledskär 9-12/5 (FiU 30 (2): 15)
2003 1 ex. Hjälstaviken 16/3 resp. 26/3 (FiU 31 (2): 10)
2003 1 ex. Hjälstaviken 20/4 (FiU 31 (2): 10)
2003 1 ex. Vendelsjön 29/3 (FiU 31 (2): 10)
2003 1 ex. Landbro, Rasbo 4/4 (FiU 31 (2): 10)
2003 2 ex. Tämnaren 13/4 (FiU 31 (2): 10)
2003 2 ex. (max) Hjälstaviken 2-25/10 (FiU 31 (2): 10)
2004 35 ex. rapporterades från Upplands RO, 18 ex. 21/3-15/5 resp. 17 ex. 19/9-30/10 (FiU 32 (3): 9)


Kommentarer:
1995 års obsar bedöms röra minst 6 ex.

                                                                                                                    Åter...