Rrk (Regionala rapportkommittén)

Mindre sångsvan (Cygnus columbianus) [73, 613]

Antal observerade ex. fr.o.m. 1970:


Månadsfördelning över totala antalet rapporterade mindre sångsvanar i Uppland (en del rastande individer uppträder i två månader)
:                                                                                                                    Åter...