Rrk (Regionala rapportkommittén)

[Svart svan] (Cygnus atratus) [1, 6]

Samtliga kända fynd:

1932 1 ex. Trehörningen, Roslags-Kulla 21/10 (Fauna och flora 27: 286)
1990 1 ex. Hägernäsviken, Täby 28/12 (FiSt 20: 120)
1998 1 ex. (ad.) rastade vid Ledskär 19-21/4 (FiU 26 (2): 11)
2000 2 ex. (1 ad. par) först Månkarbo, Tierp 20/3, därefter Ledskärsområdet 25/3-27/4, sedan åter Ledskär 25/7-12/12. Trol. samma individer vid Kallrigafjärden, Forsmark 21/8 (FiU 28 (2): 12)
2000 1 ex. Grisslinge, Värmdö 4/5 (FiSt 30 (3): 19)
2001 1 ex. ambulerande tillvaro längs kusten i norr Billudden, Älvkarleby; Långsandsörarna, Älvkarleby resp. Karlholmsviken, Västland 10/9-28/10 (FiU 29 (2): 12)


                                                                                                                    Åter...