Rrk (Regionala rapportkommittén)

Skedstork (Platalea leucorodia) [0, 6]

Samtliga kända fynd:

1975 1 ex. (ad.) Vendelsjön 9/10 (VF 35: 330 ) Tidigare samma dag passerade 1 ad. mot väster vid Signilskär, Åland. (FiU 3: 31)
1976 1 ex. (ad.) Ledskär 21/8 (VF 37: 74)
1977 3 ex. (juv.) Övre Föret, Uppsala 7-8/10 (VF 38: 41)
1993 1 ex. (ad.) mot V Lövstaslätten, Danmark 9/5 (FiU 21: 138)


                                                                                                                    Åter...