Rrk (Regionala rapportkommittén)

Ägretthäger (Egretta alba) [1, 21]

Samtliga kända fynd:

1876 1 ex. Vid Björnö i Stockholms läns skärgård (Ingarö) erhölls en fågel 21/5 (VfN s. 2169)*
1980 1 ex. Dannemorasjön 29/6 (VF 40: 493)
1982 1 ex. (ad.) Ledskär 2/6 (VF 42: 397)
1983 1 ex. (trol. 2K) mot N Skatudden, Väddö 23/4 (VF 43: 539)
1983 1 ex. Lillån, Tinäsområdet 23/5 (VF 43: 539)
1984 1 ex. Norrviken, Södra Stavsudda, Möja 21-22/4 (VF 45: 63)
1986 1 ex. strax N Älvgärde, Rasbo 9/5 (VF 46: 444)
1988 1 ex. Angarn 17/5 (VF 48: 384)
1989 1 ex. Ledskär, Österlövsta 6-7/5 (VF 49: 394)
1990 1 ex. Siggesta träsk, Värmdö 18.8 (FiSt 20: 119)
1991 1 ex. passerade över Klockarängen-Svartbäcken, Uppsala 2/6 (FiU 19: 174)
1997 1 ex. Norrsjön, SO Länna, Almunge 8/5 (FiU 25 (2): 10)
1998 1 ex. Angarnsjöängen 23/5 (FiSt 3/1999: 22)
1999 1 ex. (sommardräkt) mot O Mälsta, Husby-Långhundra 29/4 (FiU 27 (2): 11)
1999 1 ex. Hamra, Tämnaren 10-12/9 (FiU 27 (2): 11)
2000 1 ex. (ad.) Hjälstaviken 16-20/6 (FiU 28 (2): 12)
2001 1 ex. Angarnsjöängen 28/5 (FiSt 31 (3): 26)
2001 1 ex. Fysingen 27/6 (FiSt 31 (3): 26)
2003 1 ex. Järnboden, Hargsviken 30/5 (FiU 31 (2): 25)
2004 1 ex. Hjälstaviken 25/4 (FiU 32 (3): 20)
2004 1 ex. Angarnsjöängen 21-22/5 + 27/5 (FiSt 34 (4): 42)
2004 1 ex. Kogrundet, Hargsviken 22/5 (anses samma som Angarn) (FiU 32 (3): 20)
2004 1 ex. Hjälstaviken 14-15/7 (FiU 32 (3): 20)

Bilder

                                                                                                                    Åter...