Rrk (Regionala rapportkommittén)

Silkeshäger (Egretta garzetta) [0, 4]

Samtliga kända fynd:

1993 1 ex. (ad.) Bergshamraviken, Länna 30/4-3/5 (FiU 21: 18-19, 137)
1997 1 ex. Ledskär 25-26/6, någon vecka tidigare sågs "liten helvit häger" vid Ängskär, Hållnäs (FiU 25 (2): 9-10)
1998 1 ex. (ad.) Ledskärsområdet 7/6 resp. 18-22/6 (FiU 26 (2): 10)
1999 1 ex. Ledskärsområdet  7/7 resp. 18/7 (FiU 27 (2): 11)


                                                                                                                    Åter...