Rrk (Regionala rapportkommittén)

Rallhäger (Ardeola ralloides) [1, 1]

Samtliga kända fynd:

1960 1 ex. Dyarna, Enköpingsån (1 km S Enköping) 23/6 (Eklund, 1960) Första fyndet i Sverige.*
1977 1 ex. (juv.) Lötsjön, Sundbyberg 4-17/11 (VF 40: 499). Fjärde fyndet i landet.


                                                                                                                    Åter...