Rrk (Regionala rapportkommittén)

Dvärgrördrom (Ixobrychus minutus) [1, 0]

Samtliga kända fynd:

1964 1 ex. (ad. hane) hittades död på landsvägen vid Norrsund, Väddö 26/6 (Holm 1965) Sjunde fyndet i Sverige. Fågeln finns monterad på Zoologiska muséet i Uppsala.*


                                                                                                                    Åter...