Rrk (Regionala rapportkommittén)

Havssula (Morus bassanus) [0, 5]

Samtliga kända fynd:

1976 1 ex. (juv.) Rönnskärs udde, Väddö 29/9 (VF 36: 268)
1985 1 ex. mot norr Övre Föret, Uppsala 23/3 (VF 45: 386; Francèen, 1985)
1999 1 ex. (trol. 4K) mot N Brosjön, Roslags-Bro 5/4 (FiU 28 (2): 10)
2000 1 ex. (subad) mot O Svista, Bälinge 21/10 (FiU 28 (2): 10)
2002 1 ex. (ad. tecknad) från båt N Söderarm i slutet av maj (FiU 31 (2): 23)


                                                                                                                    Åter...