Rrk (Regionala rapportkommittén)

Stormfågel (Fulmarus glacialis) [0, 5]

Samtliga kända fynd:

1975 1 ex. passerade Skatudden, Väddö 27/9 (VF 35: 313)
1993 1 ex. (mörk fas) passerade Björn, Hållnäs 9/10 (FiU 21: 136)
1997 1 ex. mot O Björn 10/10 (FiU 25 (2): 8)
1998 1 ex. Skatudden 22/9 (FiU 26 (2): 8)
1998 1 ex. (ljus fas) Svenska Högarna, Blidö 18/10 (FiU 26 (2): 8)


                                                                                                                    Åter...