Rrk (Regionala rapportkommittén)

Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis) [7 fynd, 8 fynd]

Samtliga kända fynd:

1947 1 ex. Säbysjön, Järvafältet, under sommaren (Durango 1948)
1950 1 ex. Säbysjön, Järvafältet, datum ej känt (Franzén1968)
1952 1 par Angarnsjöängen 20/4 (Lundberg 1953)
1954 1 ex. Ullnasjön, Viggbyholm 24/4 (De Geer & Flach 1956)
1956 1 ex. Skokloster 2/9 (De Geer & Flach 1956)
1959 1 par Hjälstaviken 2/5 (VF 20: 338)
1964 1 ex. Trunsta träsk, Knivsta 18-20/5 (VF 29: 240)
1970 1 ex. Hjälstaviken 23-25/5 (VF 30: 261)
1978 1 par häckade framgångsrikt (2 kullar) Angarnsjöängen (VF 38: 253; Staav 1979)
1978 1 par gjorde häckningsförsök i Dalkarlskärret, Uppsala-Näs (VF 38: 253)
1980 1 par häckade framgångsrikt i Angarnsjöängen (VF 40: 469)
1980 1 ex. Vendelsjön 13/5 (VF 40: 469)
1981 1 ex. Angarnsjöängen 8-24/5 (VF 41: 365)
1982 1 par Angarnsjöängen 17-25/5 och 1 ex. 26/5-6/6 (VF 42: 304)
2000 2 ad. mot N Brandskärgården, Värmdö 29/4 (FiSt 30 (3): 17)


Kommentarer:
Ett publicerat fynd av svarthalsad dopping vid Hallstavik 16/8 1981 (VF 41: 365) har dragits tillbaka p.g.a. att observatören numera ej anser den som helt säkerställd (FiU 20: 129).

                                                                                                                    Åter...