Rrk (Regionala rapportkommittén)

2007-01-24
Rrk ånyo omorganiserat. Thomas Pless vald till ny medlem. Bill Douhan vald till ny ordförande. Petter Haldén vald till ny rapportmottagare. Mats Edholm och Owe Rosengren slutar efter mycket lång och trogen tjänst (26 resp 16 år). En Lokaladministrationsgrupp (för "lokalvård" i Svalan) bestående av Anders Eriksson, Ulrik Lötberg och Johan Södercrantz har bildats. Allt detta innebär visst förändrat uppgifts- och artansvar - se huvudsidan.

Rrk Uppland har senaste året haft vissa problem i samband med övergången från den traditionella fågelrapporteringen till det moderna, elektroniska i Svalan. Rapporter som skickats direkt till Rrk (alltså ej rapporterats in via Svalan) har i några fall tyvärr inte kommit med i Fågelrapporten. Vi beklagar det inträffade och har vidtagit åtgärder för att detta skall fungera i framtiden.

2006-04-17
Fyndstatistiken på hemsidan är nu uppdaterad med 2004-års observationer för Upplands rapportområde och Upplandsdelen av Stockholms RO.

2006-01-23
Rrk delvis omorganiserat. Martin Tjernberg valdes till ordförande. Nya ledamöter (Petter Haldén, Ulrik Lötberg och Johan Söderkrantz), förändrat artansvar m.m. Se huvudsidan.

2005-01-15
Fyndstatistiken på hemsidan är nu uppdaterad med 2003-års observationer för Upplands rapportområde och Upplandsdelen av Stockholms RO.

2004-09-20
Minnesanteckningar från Rrk-möte 2004-09-15

2004-07-25
Fyndstatistiken på hemsidan är nu uppdaterad med 2003-års observationer för Upplands rapportområde. Upplandsdelen av Stockholms RO är ännu inte införd för 2003 - avvaktar publicering av Stockholmarnas fågelrapport som brukar komma i nr 3 av FiSt (Fåglar i Stockholmstrakten).

2004-01-03
Fyndstatistiken på hemsidan är nu uppdaterad med nya systematiken enl. SOFs Taxonomiska kommitté
.

2003-12-03
Rrk Upplands sammansättning har justerats. Ny medlem blev i dagarna Fredrik Friberg. Magnus Bladlund är, sedan en tid, också inkluderad i församlingen. Joakim Djerf lämnar sina "övriga tättingar" men kvarstår i Rrk som uppdaterare av Rrk:s fyndstatistik på hemsidan samt med uppgiften att meddela Rrk:s domar till berörda.

2003-08-14
Rrk Uppland i samarbete med hemsidesredaktionen publicerar officiell fyndstatistik för 195 sällsyntare fågelarter (och raser) anträffade i Uppland - här.

                                                                                                                    Åter...