Program

Exkursioner vår 2008

Fågelvandringar i Uppsala vår 2008 (PDF)

Midvinter vid Väddökusten sön 20 januari
Vi spanar efter sjöfåglar vid olika kustavsnitt från Singö och söderut längs Väddökusten.
Anmälan: Sören Francéen tel. 018-251672
OBS! Samling kl. 07.30 vid Gränby Centrum
Kostnad: 80 kr

Du är väl med? Uppländskt vinterfågelrally lör 2 feb
En '16-timmars-tävling' som går ut på att hitta så många arter som möjligt och/eller att bara komma ut och skåda fågel tillsammans.
Skåda mellan 00.00 och 16.00 och avsluta med artgenomgång och gemensam middag på Café Grindstugan.
Se separat annons i tidningen och på hemsidan.
Mer info: Weine Erlandsson (0706-540405) & Ingrid Åkerberg (0705-859914) samt här.
Startavgift: 100kr (inkl. middag)

Biotestsjön, Forsmark sön 24 februari
Fågellokal med öppet vatten om vintern vilket lockar hit mycket sjöfågel och havsörn.
Regelbundet ses bl.a bergand, skärpiplärka, smådopping & snösparv.
Anmälan: Per Johan Ulfendahl tel. 018-321152 eller 070-5772175
Samling kl. 06.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan, hemfärd ca kl.14
Kostnad: 80 kr

Ugglekväll lör 8 mars
Häng med ut och få reda på om det finns några ugglor i markerna.
Vi gör stopp på lämpliga ställen och hoppas få höra flera ugglearter.
Vid alltför ruskigt väder skjuter vi på exkursionen till helgen efter.
Anmälan: Mattis Jansson 0708-838484
Samling kl.16:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan
Kostnad: 70kr

Spettmorgon sön 16 mars
Vildmarksstämning i skogsmarker nordväst om stan. Här finns chansen att få uppleva visslande sparvuggla, orrspel och de höga tonerna från en järpe. Trumningar och rop hörs från flera hackspettarter, förhoppningsvis även gråspett. Tjäder och lodjur finns också i området.
Anmälan: Anders Jansson tel.018-391830 eller Mattis Jansson 0708-838484.
Samling kl. 04.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan
Kostnad: 60kr

Gåsexkursion till Hjälstaområdet lör 29 mars
Följ med till Upplands kanske bästa område för rastande gäss. Bra tillfällen ges för att jämföra olika arter. Dessutom ses många nyanlända vårfåglar, sångsvanflockar, rovfåglar och annat smått & gott.
Anmälan: Pekka Westin 0171-463039
Samling: kl.07:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan, eller kl.08:00 vid Hårbyparkeringen, Hjälsta.
Kostnad: 50kr

Årsmöte + föredrag om vitryggen ons 26 mars
-UOF:s årsmöte(ca en timme)
-”Hur ska det gå för vitryggen i framtiden?”
Föredrag med Kristoffer Stighäll, projektledare för SNF:s arbete med att rädda den vitryggiga hackspetten.
Fika i pausen
Plats: EBC Norbyvägen 18
Tid: kl.18:30-ca21:30

Kärven sön 13 april
En fin sjö med ett bra fågeltorn och närhet till både skogs- och ängsmark. Luften är full av lärksång, från skogen hörs första taltrasten och på ängarna trippar sädesärlor bland vipor och beckasiner.
I sjön födosöker bl.a sångsvanar, gråhakedopping, sim- och dykänder, och över vassen där rördrommen tutar jagar brun kärrhök.
Anmälan: Tomas Kjelsson 0174-24168 , 0702-204131
Samling kl. 06.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan
Kostnad:60kr

Skatudden sön 20/4
Kustlokal med bra sträck mest av sjöfåglar men även tättingar och vadare.
Tubkikare rekommenderas.
Anmälan: Thomas Johansson tel. 018-469503
Samling kl. 04.30 vid Helga Trefaldighetskyrkan
Kostnad: 80 kr

Tisdagkväll vid Årike Fyris 22 april
Weine Erlandsson guidar i Övre Förets fågeltorn på västra sidan från kl.18.

Tisdagkväll vid Årike Fyris 29 april
Mathias Andersson guidar i Övre Förets fågeltorn på västra sidan från kl.18.

Örskär lör-sön 3-4 maj
Exkursion med övernattning på Örskärs vandrarhem.
Här ges tillfällen till spännande och mångsidig skådning. Spana sträck över havet, rota efter rastande tättingar i skog & strandbuskage eller kolla efter rovfågel uppifrån fyren t.ex. Hela tiden finns en känsla av att det kan dyka upp nåt intressant.
Obs! Deltagarantalet är begränsat till 12 personer.
Anmälan: Weine Erlandsson tel. 0706-540405 el.018-404353. Tider/detaljer meddelas efter anmälan.
Kostnad: 260kr(=båt & boende utan STF-kort) + bilbränsle.

Tisdagkväll vid Årike Fyris 6 maj
Mattis Jansson guidar i Övre Förets fågeltorn på västra sidan från kl.18.

Fågelskådningens dag vid Vendelsjön sön 11 maj
Vid denna tid är det full fart på fågellivet i och runt sjön. Rödbenespel och trastsångarkrax hörs genom den övriga fågelkören och från fågeltornet syns olika simänder i sin praktdräkt, flera vadararter, rovfåglar m.m. Förhoppningsvis har de läckra svarttärnorna kommit tillbaka till sjön även detta år.
Vi besöker sen det nya tornet längre norrut på östra sidan och om ringmärkningen i nordvästra delen är igång blir det såklart en visit där också.
Vår guide från föreningen Vendelsjön möter upp vid det numera tioåriga fågeltornet vid Varggropen.
Anmälan: Lena Krogh tel.018-554033
Samling kl.05.30 vid Helga Trefaldighetskyrkan, eller kl.06.00 vid Vendelsjön(Varggropen)
Kostnad: 50kr

Tisdagkväll vid Årike Fyris 13 maj
Fredrik Litsgård guidar i Övre Förets fågeltorn på västra sidan från kl.18.

Ledskär sön 18 maj
Rastande vadare och änder. Jagande rovfåglar. Gott om sångfåglar i snåren.
Anmälan: Gunnar Ehrenroth tel. 018-261226
Samling kl. 05.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan
Kostnad: 80 kr

Nattexkursion lör 14 juni
Sommarnatt i lämpliga områden där vi lyssnar efter nattaktiva fåglar som flod-,busk- och trastsångare, kornknarr, småfläckig sumphöna, nattskärra, tiggande uggleungar, vaktel m.m.
Anmälan: Peter Schmidt tel: 073-402 77 54
Samling kl. 21.30 vid Helga Trefaldighetskyrkan
Kostnad: 80 kr

 

Har du tips/förslag på intressanta inneträffar och exkursioner? Tveka inte att höra av dig till någon i programgruppen!

 

Varmt välkomna, hälsar

Emil Andersson   

018-42 94 60

Gunnar Ehrenroth   

018-26 12 26

Lena Krogh   

018-55 40 33

Mattis Jansson    018-39 18 30

                                                                                                                   Åter...