FiU (Fåglar i Uppland)

Nr 4 2004


Forsärla, citronärla och sädesärla © Mattias Pettersson

Innehållsförteckning

 

Svenska Högarna hösten 2004;
reflektioner och en resumé
4
Nattskärran på Hållnäshalvön i norra Uppland 2004 8
Biologiska, fylogenetiska och monofyletiska arter - skillnader och likheter 12
Arholma 9-10 oktober 2004 22
Fågelvandringar i Uppsala 2004 24
Kan man lita på Svalan? 26
Vart tog nötkråkorna vägen? 30
Rapporteringsguide 2005 34

Sparvuggleholkar i Östervåla 2004

39
Fåglar utanför Uppland 40
Månades tittarfråga 42
Uppsnappat augusti - oktober 43
Inneträffar våren 2005 47
Exkursioner våren 2005 48


                                                                                                                    Åter...