FiU (Fåglar i Uppland)

Nr 4 2001


Gulärla © Staffan Ullström

 

Innehåll

 

Anekdot Möte mellan orrar
        Peder Waern
3
Forskning Landskapet styr orren
        Per Angelstam
4
Rapport Svenska Högarna hösten 2001 10
Rapport Hjälstaviken hösten 2001 13
Naturens gång Kamp på liv och död 14
Porträtt Jocce Ekström - ordförande i UOF
 
        Ingrid Åkerberg & Weine Erlandsson
16
Fågellista Sveriges tomtskådare
        Anders Arnell
18
Flyttforskning Fåglar som flyttar på natten
        Susanne Åkesson
20
Fågellokal Långsandsörarna
        Petter Haldén
27
Rapportering Rapporteringsguide 2002 31
Exkursionsrapport Båtfors 24/3 2001 35
Exkursionsrapport Öland 24-27/5 2001 36
Referat Inneträff i bild: Lars Svensson i Kazakstan 38
Fågelobservationer Uppsnappat 40
Artbestämning Gissa fågelarten 42
Inne-referat Minken och sjöfåglarna 43
Rapport Sparvuggleholkar i Östervåla 2001 45
UOF:s program Inneträffar våren 2002 48
UOF:s program Exkursioner våren 2002 49
"Jag slutar" Hej, och tack för mig! 51

                                                                                                                    Åter...