FiU (Fåglar i Uppland)

Nr 3 2004


Havsörn © Staffan Ullström

Innehållsförteckning

 

Hackspettar i Uppland
- en historisk överblick
4
Läget för vitryggen 8
Träsksångare,
Svenska Högarna 030929
10
Fågelfaunan vid Sjöängen/Svartån,
Tierps kommun
12
En nybörjareskådares fågelhelg
16-18 april 2004
22
Fåglar och master 24
Gunnar Brusewitz 26
Inventering av ugglor och lövberoende arter
i Färnebofjärdens nationalpark
30

Ett oväntat möte i sommarnatten
- dvärsumphöna vid Angarnsjöängen

34
Den skvättige nunnen 36
Svarthamn - en lokal med potential 40
Månadens tittarfråga 42
Uppsnappat Maj-juli 44
Skådarna 49
Exkursioner våren 2005 50
Inneträffar hösten 2004 51


                                                                                                                    Åter...