FiU (Fåglar i Uppland)

Nr 3 2003


Mindre flugsnappare © Staffan Ullström

Innehållsförteckning

 

Styrelsen i fokus 4
Kärven - en upplandssjö under förnyelse 10
Odyssé i södra Atlanten 14
Fiskgjusen "Victoria" - 9.275.818 18
Slutspurt i Upp-X 21
Fina franska fågelillustrationer 22
Storskarv tar dopping 25
Havsfågelskådning 26
Naturskog vs kulturskog - en jämförande studie av fågelartssammansättningen 28
Ta medicinen - och sen dö! Orsaken till gamdöden i Indien nu funnen 33
Nya arter för Uppland 2002 34
Busksångarhäckning i Uppland 38
Öland 28/5-1/6 2003 39
Månadens tittarfråga 42
Entitans och blåmesens matningsaktivitet - iakttagelser och reflektioner 43
Uppsnappat Maj - juli 2003 48
Exkursion och innekväll 51
Skådarna 51


                                                                                                                    Åter...