FiU (Fåglar i Uppland)

Nr 3 2002


Ejdersträck © Staffan Ullström

Innehållsförteckning

 

Minsta gemensamma nämnare för släktet fågelskådare 4
Slå ett slag för våra hål(k)häckare 7
Exempel på härmningar från nötskrikan 13
Vindkraft till havs - farligt för fåglar? 14
Massdöd bland gamar i Indien 23
Fågelinventeringar i Vänge - Skogstibble under 30 år 24
Fåglar och människor - ett skärgårdsdrama 34
En 750 år gammal fågelbok skriven och illustrerad av en kejsare 39
Tallsparven i Funbo 42
Uppsnappat maj-juli 44
Verksamhetsberättelse 46
Öland 11-14/10 2001 48
Långsandsörarna 14/9 49
Uteprogram våren 2003 50


                                                                                                                    Åter...