FiU (Fåglar i Uppland)

Nr 1 2002


Halsbandsparakit © Peter Elfman

Innehåll

 

Upplands fågelfauna 2050 4
Upplandssatsningen
- som gick hem!
8
Arholma 10
Brinner för fåglar 15
Med ett gåsägg under skjortan 16
Slagsmål i fågelvärlden 18
En märklig dödsorsak, om inte... 19
Fågelfaunan vid Hjälstaviken 1997
- resultatet av en inventering och jämförelse med 1988
20
Ouppmärksam? Ja, kanske, men inte dum! 32
Bokrecension:
Sylvia Warblers
-identification, taxonomy and phylogeny of the genus Sylvia
34
Har UOF någon framtid? 36
Bill - en olyckskorp? 38
Uppsnappat 20/11 - 10/2 40
Program 43


                                                                                                                    Åter...