Fågelskydd | Planering | Naturvårdsärenden | Aktuella projekt | Bibliotek | Nyttiga länkar

 

Fågelskydd - Naturvårdsärenden

Varje år svarar UOF på 10-20 remissärenden och förmedlar önskemål och kontakter från skådare i andra delar av landet. Detta sköts av fågelskyddsgruppen som består av Mikael Malmaeus, Jan Wärnbäck, Peter Schmidt och Tomas Kjelsson. Nedan finner du en del information av äldre datum som fortfarande är intressant. Vi kommer fortlöpande att publicera det nya som kommer in.

2003-04-15 Förslag på gemensam policy gällande Råkan

2003-04-03 Ang. äggprickning för att decimera beståndet av mellanskarven Phalacrocorax carbo sinensis i Galtfjärden.

2003-03-30 Hjälp göktytan!


Samordnare

Annika Rastén
Torkelsgatan 30A
753 29 Uppsala
annika_rasten@spray.se


Tillbaka...