Fågellokaler

Hjälstaviken

Inledning
Biotopbeskrivning
Skådartips
Rariteter
Vägbeskrivning
Övernattning och matställen

Vägbeskrivning
Hjälstaviken ligger, fågelvägen sett, två mil sydväst om Uppsala och sex mil nordväst om Stockholm.

Från Enköping kör man E18 mot Stockholm. Efter bara några km tar man av på väg 55 mot Uppsala. Vid rondellen i Litslena kan man antingen fortsätta 55:an mot Uppsala och efter en halvmil ta höger mot Hjälsta, eller så fortsätter man rakt fram på väg 263 för att efter fem km ta vänster mot Hjälsta. För vidare vägbeskrivning, se nedan.

Från Uppsala kör man väg 55 mot Enköping. Efter c:a 3 mil tar man vänster mot "Hjälsta 7" (denna avfart kommer c:a sju km efter första avfarten mot Örsundsbro).  I Hjälsta tar man höger mot "Ekolsund 5". Efter c:a två km kommer man till Hårby (=en gård med travhästar). En liten träskylt på vänster sida visar var man svänger ner mot fågeltornets parkering. Observera att skylten sitter lågt och är lätt att missa bland all lövsly.

Från Stockholm kör man E18 mot Enköping. Vid Bålstas norra infart svänger man av mot höger, skylt Skokloster (avtag nr 146). Denna väg kör man rakt fram förbi Övergran och vidare västerut längs väg 263. Efter det att man passerat Hjälstavikens utlopp och Ekolsunds slott så tar man av mot höger (skylt Hjälsta), 13 km efter det att man svängt av från E18 vid Bålsta. Denna väg följer man  norrut 2,9 km. När man passerat hästhagar i byn Hårby tar man av mot höger (liten träskylt fågeltorn) in på grusväg. Efter 100 m kommer man till Hårbyparkeringen. Träskylten kan vara lätt att missa. Ett bra riktmärke är den busskur som ligger c:a 100 m innan vägen ner mot tornet.

För att komma till tornet går man grusvägen som går parallellt med hästhagarna. Observera att man ej kör ner med bilen här!
Vid norra delen av viken finns ytterligare en parkering. Denna nås från vägen mellan Hjälsta och Hårby gård.

För karta över området rekommenderas ett besök på Lantmäteriets hemsida:
http://www.lantmateriet.com/ksindex.htm. Sök på Hjälstaviken.

                                                                                                                    Åter...