Fågellokaler

Hjälstaviken

Inledning
Biotopbeskrivning
Skådartips
Rariteter
Vägbeskrivning
Övernattning och matställen

Rariteter
Många är de sällsyntheter som förirrat sig hit genom åren. Vad sägs om svarthalsad dopping, ägretthäger, rostandrödhuvad dykand, större och mindre skrikörn, brunglada, stäpphök, jaktfalk, stäppvipa, sumpvipa, sibirisk tundrapipare, dammsnäppa, tuvsnäppa, tereksnäppa, storlabb, fjällabb, vittrut, vitvingad tärna, turturduva, korttålärka, större piplärka, citronärla, svarthakad buskskvätta, rödhuvad törnskata och vassångare. Även "halvvanliga" arter som gravand, kentsk tärna, gråspett, kungsfiskare och videsparv gästar ibland denna fantastiska lokal.

                                                                                                                    Åter...