Fågellokaler

Hjälstaviken

Inledning
Biotopbeskrivning
Skådartips
Rariteter
Vägbeskrivning
Övernattning och matställen

Skådartips
Från tornet har man överblick över de västra delarna. Rastande vadare finns på bra obsavstånd och det är medljus större delen av dagen. För rovfåglar är tornet också rätta platsen att stå på.
På vägen ut mot tornet, i hagen man går igenom, ligger en liten kulle - Kokullen. Från denna har man bra sikt över alla gäss som rastar på strandängarna på våren och hösten.
Piplärkor och lappsparvar kan man leta efter i hästhagarna. Bra obsplats är någon av kullarna i hästhagarna. För mystifika tättingar rekommenderas en promenad bland enbuskarna norr om viken. För att lyssna efter beckasiner i maj, utgår man från norra parkeringen och går stigen längs med den västra delen av viken.

På vintern kan man stå på Lingbokullen och spana efter örnar och fink-/sparvflockar. Denna kulle ligger mellan Hjälsta och Hårby gård och ger bra utsikt över viken och de intilliggande fälten.

Skogsduva, stenknäck, mindre hackspett m.fl. hittar man i Stora och Lilla Parnassen, d.v.s. lövskogsområdena i södra delen av Hjälstaviken. Vid Stora Parnassen ligger en parkering, till vilken man kommer från väg 263.

En alternativ utkiksplats till tornet är Kvarnberget. Några vadare lär man inte se därifrån, men änder och rovfåglar ser man bra. För bra vägbeskrivning till Kvarnberget rekommenderas boken "Fågellokaler i Uppland och Stockholms län".

                                                                                                                    Åter...