Fågellokaler

Hjälstaviken

Inledning
Biotopbeskrivning
Skådartips
Rariteter
Vägbeskrivning
Övernattning och matställen

Biotopbeskrivning
Hjälstaviken är en avsnörd vik av Mälaren, c:a tre km lång och en km bred. Stora delar är täckta med vass, men öppna vattenytor finns också. De senaste åren har man restaurerat Hjälstaviken, så numera finns en fin vadarstrand nedanför tornet.

Vid vikens västra del finns betade strandängar och i norra delen ligger en kohage med enar och snår. Längs östra delen ligger Kvarnberget, varifrån man har bra utsikt över viken, och i söder ligger två lövskogspartier.

När man ska till tornet passerar man igenom en kohage. Denna kan vara lite klafsig ibland, men oftast går det bra med lågskor i alla fall.

                                                                                                                    Åter...