Fågellokaler

Pansarudden

Läge
Biotop
Fåglar
Karta

Läge
Pansarudden är belägen ca 8 km nordost Knutby. Från Knutby åker man mot Gimo till skylten Vällnora och Bennebolsbruk. Ta till höger, följ den slingriga skogsvägen förbi de gamla jämbruken, från slutet av sextonhundratalet. Efter ytterligare några kilometer är man i Pansaruddens naturreservat.


Gråspett (hane) foto: Leif Gustavsson

                                                                                                                    Åter...