Fågellokaler

Övre Föret

Inledning
Fågellivet

Rariteter
Skådartips
Vägbeskrivning


Övre Föret och fågeltornet

Inledning
Tvärs genom Uppsala rinner Fyrisån och några kilometer söder om staden bildar ån en fördämning; Övre Föret. Väster om ån ringlar den barrskogsklädda Uppsalaåsen och öster om ån finns stora gräsområden. Intill vattnet är vegetationen lummig av främst alar, förutom kring själva fördämningen där det växer en hel del vass men annars är det rätt så öppet. Ängarna runtikring fördämningen går också de under beteckningen Övre Föret.

Kungsängen är ett litet naturreservat, beläget strax norr om Övre Föret, som om vårarna ofta är översvämmat och därefter täckt av kungsängsliljor. Mot staden till ligger reningsverket och där finns några uttorkade dammar omgärdade av buskar och ogräs.

                                                                                                                    Åter...