Fågellokaler

Ledskär

Läge
Biotop

Fåglar
Övrigt
Karta

Läge
Ledskärsområdet ligger ca 90 km N Uppsala och 40 km SO Gävle, mellan samhällena Skärplinge och Karlholmsbruk. Lokalen nås lättast med bil, men även bussförbindelse finns att tillgå. Med bil åker man, om man kommer söderifrån, lämpligast E4:an norrut och ca åtta km efter Månkarbo svänger man av åt höger, mot Tierp. Från Tierp fortsätter man väg 291 mot Skärplinge och i Skärplinge svänger man vänster i (enda) korsningen mot Karlholmsbruk/Gävle (väg 76). Denna korsning är utgångspunkt för vägbeskrivningarna nedan.

Vill man åka buss tar man lämpligast buss 821 från Uppsala till Tierp, byter i Tierp och tar buss 830/831 till Karlholmsbruk/Skärplinge. Man får då kliva av bussen på lämplig hållplats mellan Skärplinge och Karlholmsbruk. Man kan även åka buss 832 som går mellan Östhammar och Gävle.

Ledskärsviken: Efter drygt tre km från Skärplinge står en röd-gul skylt, märkt "Ledskär 1". Sväng av här. Följ den raka grusvägen drygt en km tills en tydlig parkeringsplats med tillhörande informationstavla dyker upp på höger hand. Parkera här. Från parkeringsplatsen finns en stig (mot O) som leder till fågeltornet. Denna stig, som inte alltid är så tydlig, följer "buskkanten" i randen av Ledskärsängarna och efter några hundra meters promenad syns fågeltornet som står mitt i ett stort havtornsbuskage. Observera att beträdnadsförbud råder för själva Ledskärsängarna 1/4-31/7 (se skyltar). Tornet är alltid bästa observationsplats, men särskilt på morgonen med tanke på ljusförhållandena. Om man besöker lokalen på eftermiddagen/kvällen så är ett annat alternativ att stå på "Bryggan". För att komma dit fortsätter man grusvägen förbi parkeringsplatsen ytterligare ett par hundra meter. På höger hand ligger sedan en liten småbåtshamn med tillhörande brygga. Ytterligare en bra observationsplats är "Yttergrund" (se karta).

Skyttskär och Fladen: Halvön mellan Ledskärs- och Karlholmsviken heter Skyttskär och området vid halvöns bas brukar kallas "Fladen". En lämplig morgon-/förmiddagspromenad är att gå den stig (f.d. väg) som börjar ca 75 m S "Bryggan" (vid hästhagen), och leder upp över Skyttskär. Man kan från denna stig även nå Skyttskärs västsida och därifrån överblicka Karlholmsviken (se karta).
Bäst utsikt över "Fladen" är från Ledskärs-parkeringsplatsen och från väg 76, ca en km mot Karlholmsbruk från Ledskärsavfarten.

Karlholmsviken: Efter drygt sex km från Skärplinge står en mindre röd-gul skylt, märkt "Boholmen". Sväng av här. Följ grusvägen tills den tar slut vid en liten vändplan intill en småbåtshamn. Härifrån har man skaplig utsikt över Karlholmsviken. Andra delar av Karlholmsviken kan beskådas från "Snatra-bryggan" (Snatralöt), "Snöskär" och "Rödhällen" (se karta). Om man besöker Karlholmsviken tidigt på morgonen bör man respektera att närboende inte alltid uppskattar att bli väckta vid denna tidpunkt, så undvik onödigt oväsen!

Åkrarna längs väg 76: Hela vägsträckan mellan Skärplinge och Karlholmsbruk är bra rastmarker för främst gäss, tranor och vadare. För att leta efter, alternativt komma närmare betande/rastande flockar rekommenderas främst avfartsvägarna mot "Holmsta-gård" och "Svenskär", men även den väg som, ca en km NV Skärplinge, svänger av mot Fagerviken. Även lövskogsdungarna som ligger utspridda i området är ofta värda att genomsöka (eller avlyssna!).

                                                                                                                    Åter...