Fågellokaler

Hjälstaviken

Inledning
Biotopbeskrivning

Skådartips
Rariteter
Vägbeskrivning
Övernattning och matställen

Inledning
Hjälstaviken är antagligen Upplands mest kända fågellokal. Oavsett årstid har denna plats alltid någonting att bjuda på vad gäller fåglar. Ett vinterbesök (december/januari/februari), särskilt en solig dag, kan ge både havsörn, kungsörn, varfågel och olika slags tättingar. Landskapets första vårfåglar brukar dyka upp just vid Hjälstaviken; de första anländarna kan skådas redan i slutet av februari om vädret varit milt. I mars/april kommer alla gässen. Tusentals individer kan ses rasta på strandängarna och åkrarna kring viken. Främst är det grågäss, sädgäss och kanadagäss, men även vitkindade, bläs-, spetsbergs- och fjällgäss dyker årligen upp. I april kan det löna sig att leta efter ringtrast i hagmarkerna.

Beckasiner av alla tre slagen brukar spela i första halvan av maj, då även en hel del andra vadare börjat dyka upp. I juni kan man höra vaktel, kornknarr, rördrommar och nattsångare, samt spana på Hjälstavikens stora utbud av häckfåglar (allt från vattenrall, årta och skedand, till skäggmes, dvärgmås och brun kärrhök) . Redan i mitten av juli börjar så höstsäsongen med vadare på sydsträck. En kväll med vackert väder som åtföljs av en regnig morgon trycker ner mycket skoj i viken. 1999 sågs det vissa dagar hundratals kärrsnäppor, över 50 spovsnäppor, runt 20 mo- respektive småsnäppor, ett par kustsnäppor, myrsnäppor och roskarlar, samt ett exemplar vardera av sandlöpare, smalnäbbad simsnäppa och tuvsnäppa.

Augusti/september ger varje år några rödstrupiga piplärkor och lappsparvar. Förstnämnda art kan man med lite tur få se rasta i strandvegetationen, medan hagarna och fälten är lämpligare för lappsparv.  Dagar med vackert väder kan många rovfåglar sträcka förbi, ibland även någon sällsyntare som en skrikörn t.ex.. Annars är hösten gässens tid. I slutet av september i år rapporterades om tiotusentals med rastande gäss vid Hjälstaviken, varav ett tiotal var fjällgäss. Oktober kan ge lite udda rastare i form av mindre sångsvan, salskrake och prutgås. I november är det dags att åter igen börja spana efter vinterfåglar. Kanske kommer en jaktfalk och röjer runt bland fåglarna i viken?

Hjälstaviken bilder
Klicka på miniatyren för att se bilderna i ursprungsstorlek.
Foto: Bo Bengtson ©

Från Kvarnberget 4/10 2007 Från Fågeltornet 17/10 2007 Stora Parnassen 11/10 2007
 Hjälstaviken från Kvarnberget  Hjälstaviken från fågeltornet  Stora Parnassen

                                                                                                                    Åter...