Fågellokaler

Fiby urskog

Inledning
Biotopbeskrivning

Skådartips
Rariteter
Vägbeskrivning


Tretåig hackspett i Fiby urskog 24/2 2002, foto: Lars Friberg

Inledning
Vill man se obrukad skog, så utgör Fiby urskog en spillra av den typen av miljö.

Reservatet är värt ett besök alla tider på året, men lokalen är bäst från tidiga våren till sommaren.

Vill Du försöka se så många arter som möjligt, försök att planera ett besök i mars - april. Då kan man höra flera arter hackspett och förhoppningsvis även några ugglor.


Fiby urskog, januari 2002

I maj kommer fågelkören igång på allvar; gärdsmygen, grönsångaren och alla mesarna i ett enda kvitter. Detta gör en vandring till en fröjd i den miljön!

                                                                                                                    Åter...