Fågellokaler

Vart ligger lokalerna?
Kartan nedan är från boken 'Fågellokaler i Uppland och Stockholms län'.
Siffran framför lokalnamnet på förra sidan används som nyckel.
Lokaler som är beskrivna kan Du klicka på i kartan (inte så många, än så länge).

                                                                                                                    Åter...