Fågellokaler

Vart ska vi åka?
Ja, det är en fråga vi alla ställer oss ibland. Uppland har ju som bekant en mängd fina fågellokaler. Nedan publicerar hemsidan beskrivningar av fågellokaler i landskapet, några är nyskrivna och några är från boken 'Fågellokaler i Uppland och Stockholms län'.

Känner Du till en fågellokal som inte redan finns beskriven på hemsidan eller i boken? Skriv gärna några rader och skicka till hemsidan. Bifoga alltid en vägbeskrivning och gärna bilder.

Vi fyller på denna sida med nya lokaler allteftersom. Kan du inte vänta, köp då boken Fågellokaler i Uppland och Stockholms län.

Lokaler
05.
Ledskär          (av Joakim Djerf)
11. Biotestsjön     (av Joakim Djerf)

22. Harudden       (av Teet Sirotkin)
34.
Pansarudden (av PeO Westman, foton Leif Gustavsson © och Lars Friberg ©)
43. Fiby urskog    (av Jorma Lampinen, foton Jorma Lampinen ©)
50. Övre Föret      (av Annika Rastén, foton Jorma Lampinen ©)
70. Hjälstaviken    (av Annika Rastén)

Ugglerutter
Bennebol - Gisslaren   (från 'Fågellokaler i Uppland & Stockholms län')

Var ligger lokalerna i Landskapet?

                                                                                                                    Åter...