Fågellokaler

Biotestsjön

Läge
Biotop

Fåglar
Övrigt
Karta

Läge
Biotestanläggningen, eller Biotestsjön som området ofta kallas, är belägen i anslutning till Forsmarks kärnkraftverk ca två mil NV Östhammar och ca 7 mil NNO Uppsala. Den närmaste vägen, om man kommer med bil söderifrån (Uppsala), är att åka norrut på väg 290, åka genom Österbybruk och fortsätta till Forsmark (vid "busväder" vintertid rekommenderas dock omvägen runt Östhammar, väg 288 från Uppsala). Buss 826 (Uppsala - Forsmarks kraftverk) resp. 811/832 (via Östhammar) finns också att tillgå.

När väg 290 tar slut i Forsmark svänger man först höger på väg 76 mot Östhammar/Norrtälje/kärnkraftverk, passerar strax en DinX-mack och "Brukshandeln" och efter ytterligare ett par hundra meter svänger man vänster (skyltat "Kärnkraftverk 5"). Efter drygt tre km svänger man till höger (skyltat bl.a. "Biotestanläggning"), fortsätter ca en km och omedelbart efter att ha åkt över en bro (över "Kanalen", kraftverkens kylvattenintagskanal) så svänger man till höger. På vänster hand syns nu kraftverkets personalparkering och rakt fram fortsätter vägen som går till "Biotestanläggning" och "Slutförvar" (SFR). Låt Dig inte avskräckas av detta utan parkera på personalparkeringen och fortsätt sedan till fots (se även under Övrigt).

Oavsett om vägbommen råkar vara öppen (den är det dagtid på vardagarna), så är det förbjudet att (utan tillstånd) fortsätta med bil! Efter ett par kilometers promenad syns stora byggnader på höger hand, på det största huset står det "SKB" (Svensk Kärnbränslehantering). Sväng vänster efter husen och fortsätt över en bro (och under en, nästan alltid låst, vägbom). Följ vägen ytterligare en dryg km och sedan är man framme vid själva Biotestsjön.

Om det inte är "kutsäsong" för sälarna (ca februari, se även under Övrigt) har man nu två alternativ att välja på. Antingen fortsätter man vägen rakt fram eller också svänger man till höger strax innan Fiskeristyrelsens tydliga bodar med tillhörande lilla hamn. Förr kunde man gå runt hela "sjön", men eftersom nu stora, taggtrådsbeklädda järngrindar satts upp vid "Utloppet" (se karta) så är detta tyvärr omöjligt. Grindarna är uppsatta av säkerhetsskäl eftersom man installerat automatiska rensgaller i utloppskanalen.

                                                                                                                    Åter...