UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Vinterhämpling

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från Stockholm

Svarthalsad trast Rödvingetrast Snösiska Vinterhämpling

svarthalsad rodvingetrast snosiska vinterhampling

Svarthalsad trasten (1) är den rikskända i Sundbyberg, Stockholm. Han/hon (de lärde tvistar alltjämt i könsfrågan...) lever rövare med Sveriges nationalfågel, men får ibland själv på tafsen. Den tycks dock klara sig väl i vinterkylan. Rödvingetrasten (2) är från samma lokal som Svarthalsen. Snösisken (3) är från Barkaby flygplats, där den kamperar tillsammans med vinterhämplingar (4) och gråsiskor.

Webmaster ( 11.jan.10 )


Bilder från Danmark

Vinterhämpling Steglits Gråsiska

vinterhampling vinterhampling

Jan skriver 'Bilderna är från gärdet öster om Mora stenar idag 13/3. Flocken innehöll steglitz, vinterhämpling, gråsiskor och ev. snösiska. Vad tros om siskan långt ner och en bit till höger om mitten på undre bilden?'

Webmaster ( 14.mar.09 )


Vinterhämpling (Brillinge)

vinterhampling vinterhampling

En flock på c:a 20 st i dag (25/1)

Webmaster ( 25.jan.09 )


Vinterhämpling (Brillinge)

vinterhampling vinterhampling

Drygt 60 vinterhämplingar i Brillinge idag den 17 januari.

Webmaster ( 17.jan.09 )


Vinterhämpling (Brillinge)

vinterhampling vinterhampling

Bilderna tagna 28:e nov

Webmaster ( 04.dec.08 )


Vinterhämpling (Librobäck)

vinterhampling

Ca 20 Vinterhämplingar håller till i norra Librobäck (rondellen ned mot ån). Idag den 1 nov vid 12-tiden höll de till i det nordöstra hörnet av slingan.

Webmaster ( 03.nov.08 )


Vinterhämpling (Kyrkbyn, Norra Järvafältet )

vinterh1 vinterh2

Fyra fanns, 15/3

Webmaster ( 18.mar.05 )