UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Varfågel

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Varfågel (Hjälstaviken)

varfagel varfagel

2:a nov 2007

Webmaster ( 03.nov.07 )


Varfågel, Större hackspett (Röbo, Uppsala)

varf2 varf

Större hackspetten undrade vad varfågeln var för någon. Varfågeln tyckte att hackspetten kom för nära och drog iväg. Röbo, Uppsala 8/10.

Webmaster ( 10.nov.06 )


Varfågel (Kogrundet, Harg)

varfagel

Bild tagen 28/3

Webmaster ( 01.jun.04 )