UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Trädkrypare

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från olika lokaler

Ängspiplärka Gulärla Tjäder Forsärla Trädkrypare Buskskvätta Gulsparv

angspiplarka gularla tjader forsarla tradkrypare buskskvatta gulsparv

Ängspiplärkan är från Hjälstaviken i fjol.
Från i år:
Gulärlan är från Kungsängen och tjädern är fotad strax norr om Björklinge.
Forsärlan och trädkryparen är från Lurbo.
Buskskvättan och gulsparven är från Hågadalen.

Webmaster ( 05.jun.08 )


Bilder från Långsandsörarna

Svartmes Trädkrypare Stjärtmes Snösiska

svartmes tradkrypare tradkrypare2 stjartmes snosiska snosiska2

Bilder tagna 9/10

Webmaster ( 18-Oct-04 )