UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Tjäder

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Tjäder (Knutby)

tjader

Nyfotad tjäderhöna från i dag (3 st totalt). Skogen väster Vällen- Åkersholm. Knutby

Webmaster ( 22.dec.11 )


Bilder från olika lokaler

Ängspiplärka Gulärla Tjäder Forsärla Trädkrypare Buskskvätta Gulsparv

angspiplarka gularla tjader forsarla tradkrypare buskskvatta gulsparv

Ängspiplärkan är från Hjälstaviken i fjol.
Från i år:
Gulärlan är från Kungsängen och tjädern är fotad strax norr om Björklinge.
Forsärlan och trädkryparen är från Lurbo.
Buskskvättan och gulsparven är från Hågadalen.

Webmaster ( 05.jun.08 )


Tjäder (Horsskog, Östervåla)

tjader1 tjader2 tjader3 tjader4 tjader5

En tjäder kör alla poser den kan komma på innan den tröttnar och flyger iväg - bildserien från skogen strax N Horsskog, Östervåla under en inventeringsrunda 8/5.

Webmaster ( 22-May-06 )


Tjäder (Rossholmsvägen, Hållnäs)

tjader

En tjäderhöna 30/4

Webmaster ( 03-May-06 )