UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Tereksnäppa

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Tereksnäppa (Skutskärsverken)

tereksnappa

En bild av tereksnäppan (07-07-06 - 07-07-07) som hittades vid Skutskärsverken av Per Johan Ulfendahl och Oskar Löfgren.

Webmaster ( 13.jul.07 )