UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Taltrast

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Taltrast (Fiby urskog)

taltrast taltrast

Bilder tagna den 20/4 fm

Webmaster ( 23.apr.08 )


Taltrast (Röbotunneln, Uppsala)

taltrast

Bilden tagen 17:e apr 2008

Webmaster ( 21.apr.08 )