UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Talgoxe

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Talgoxe, Nötväcka (Rosenberg, Almunge)

talgoxe notvacka notvacka

Bilder tagna 1:a jan

Webmaster ( 04.jan.09 )


Bilder från Eriksberg, Uppsala

Nötväcka Tofsmes Blåmes Entita Talgoxe

notvacka tofsmes blames entita talgoxe

Här är några matgäster från Ulfs matningsplats i Eriksberg, tagna under oktober.

Webmaster ( 03.nov.08 )


Bilder från Kärven, Almunge

Gråhakedopping Talgoxe Bofink

grahakedopping grahakedopping talgoxe talgoxe bofink

Bilder tagna 10:e apr 2008

Webmaster ( 10.apr.08 )


Talgoxe (Nenninge, Rådmansö)

talgoxe

Börge Pettersson skriver: 'en talgoxhane som sover i en av mina holkar i Nenninge på Rådmansö 3/12. Duntäcket skyddar mot kölden.'

Webmaster ( 11.jan.06 )


Bilder från Uppsalatrakten

Strömstare Domherre Steglits Sidensvans Talgoxe Mink

stromstare domherre steglits sidensvans0 talgoxe mink1 mink2 mink3

De sista vinterbilderna på ett tag, lovar/hoppas fotografen (tagna i Uppsalatrakten feb-mar). Och apropå mink i Fyrisån, bilderna är tagna vid Vindbron 22/3.

Webmaster ( 24.mar.05 )