UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Taigasångare

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Taigasångare (Örskär)

taiga1

16.sep

Webmaster ( 22.sep.06 )


Taigasångare (Björn)

taiga1 taiga2

Närbilder på den taigasångare som ringmärktes på Björn 25/9 av Lasse Gustavsson. F.ö. nytt dagsrekord för Björn samma dag med 417 ringmärkta fåglar varav 350 var kungsfåglar (sedan tog kungsfågelringarna slut...).

Webmaster ( 01-Oct-05 )


Taigasångare (Långsandsörarna)

taiga1 taiga2 taiga

Ringmärkargänget vid Långsandsörarna har en speciell fångstanordning som består av två vanliga nät som via extremlånga sidostolpar hissas upp till oanade höjder. Konstruktören PJ och övriga har haft stora förhoppningar att detta arrangemang skulle ge extra god utdelning. Utdelningen har hittills inte blivit så värst stor och näthissen har flyttats runt mellan flera teoretiskt lämpliga platser. Nu tycks dock bygget hamnat på rätt ställe eftersom där, tillsammans med ett större sällskap kungsfåglar, fastnade en taigasångare lördagen 24/9. Taigaskådarna var, utöver ringmärkare och fotograf Björn Lundgren, denna dag (från vänster på bilden): Gunnar Lundblad, Oskar Löfgren, PJ Ulfendahl & Thomas Pless.

Webmaster ( 25.sep.05 )


Bilder från Fluttuskär

Kustsnäppa Kungsfågel Taigasångare

kustsnappa kungsfagel taiga1 taiga2

Bilder från båttur (25/9) till Fluttuskären, O Gräsö (kustsnäppa, kungsfågel och dokumentation på den av Petter Haldén upptäckta taigasångaren).

Webmaster ( 26.sep.05 )