UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Svartnäbbad islom

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Svartnäbbad islom (Gamla Grisslehamn)

svislom1 svislom2 svislom3

Bilder tagna 17/2

Webmaster ( 20.feb.05 )


Svartnäbbad islom, Storlom (Gamla Grisslehamn)

svislom1 svislom2 svislom3 svislom4 svislom5 svislom6 svislom01 svislom03 svislom03 svislom04 storlom1 storlom2 storlom3 storlom4

Fotografen skriver:
Islommen (bilder 1-10) är med största sannolikhet en 2k-fågel, huvudsakligen i första vinterdräkt (februari/mars Ð maj/juni) Ð en uppfattning som delas av Lars Jonsson, vilken dock bara haft tillgång till bild nr 2 och 3 (jag upptäckte först idag att bild nr 1 visar ovansidan bäst).
Viktigaste kriteriet för åldersbestämningen (mina 'ödmjuka' ord Ð ej Lars, som skulle väga tyngre): Fågeln har två generationer skulderfjädrar, en lite mörkare med något rundade och smalt ljuskantade spetsar, dvs. juvenila fjädrar, och en annan med tvärt avhuggna spetsar, lite bredare, diffusare, tvådelat ljusa i spetsarna (sågs i varje fall i fält). Den senare typen bärs av alla svartnäbbade islommar i vinterdräkt oavsett ålder och är varierat ljusa inom varje ålderskategori Ð generellt sett är den andra vinterdräkten mörkast.
Ingen av den aktuella fågelns skulderfjädrar visar tydliga vita fläckar, vilket redan en 3k-fågel som ruggar till andra sommardräkt skulle göra Ð den ser redan då m.e.m. adult ut. Det handlar i detta fall om stora, centrala skulderfjädrar vilket skulle ge stora vita 'sommarfläckar'.

I islommens sällskap (bilder 11-14):
En 3k+ storlom Ð mörkare, lite distinktare tecknad och med lite längre näbb, och en 2k storlom Ð lite brunare, ganska ljusaktig på ovansidan, lite mindre halssideskontrast, samt lite kortare näbb. Bilder tagna 12/2.

Webmaster ( 16.feb.05 )