UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Svarthätta

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Svarthätta (Uppsala)

svarthatta svarthatta svarthatta

Bilder av en svarthätta som tillsammans med övriga familjen (2 ad och 3 juv) kalasar på fläderbär i Håkans trädgård 2007-09-11. De äter omväxlande fläderbär och äpplen.

Webmaster ( 22.sep.07 )


Svarthätta (Librobäckens mynning, Uppsala)

svarthatta1 svarthatta2

Bilder tagna 8/5

Webmaster ( 09-May-05 )