UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Svart svan

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från Ledskär

Svart svan Sångsvan Grågås

Svartsvan Svartsvan

Bilder på svanar och gäss från Ledskär. På en åker vid väg 76, alldeles intill Ledskärsinfarten, såg Mikio den 5 juni ca 30 sångsvanar, ca 40 grågäss och en svart svan! Den svarta svanen kan inte ha flugit från Australien misstänkar Mikio.

Webmaster ( 07.jun.07 )